در این مطلب درباره طبع و مضرات بیدمشک و طبع بیدمشک ، مضرات بیدمشک می پردازیم

طبع بیدمشک ، مضرات بیدمشک

 

طبیعت بیدمشک

معتدل بیدمشک معتدل می باشد

 

مضرات بیدمشک

برخلاف بعضی عقاید، عده‌ای معتقدند عرقیات هیچ ضرری ندارد و پدیده‌ای بوجود آمده که منجر شده است برخی مردم به پشتوانه این سخنان انواع و اقسام عرقیات را در خانه بصورت مداوم مصرف می‌کنند.

استفاده بسیار از اغلب عرقیات می‌تواند موجب ضعف و حتی کوری شود و این امر نیز به دلیل وجود جزء الکلی برخی گیاهان است که به علت ساقه‌های چوبی بوده و این مسئله در حین فرآیند تقطیر ایجاد می‌شود و یکی از علل سرعت نفوذ عرقیات را نیز می‌توان وجود الکل در آن دانست.

البته این امر بیشتر در گیاهانی وجود دارد که دارای ساقه‌های چوبی هستند و گلاب و بیدمشک و دیگر ازهار غالباً از این امر مستثنا می‌شوند.

علی ایحال ضرری برای بیدمشک گزارش نشده است